Anglų kalbos kursai
16-19 metų jaunimui

Paauglystė tai palankus metas
stiprinti jau turimus kalbos
įgūdžius ir mokytis naujų dalykų.