Anglų kalbos kursai
7-11 metų pradinukams

Vaikai – smalsūs ir žingeidūs. Pradinukų
amžius ypatingai palankus mokytis naujų 
dalykų, o ypač – kalbos.