International Certificate (PTE)
egzaminas ir parengiamasis kursas

Pearson English International Certificate (PTE) egzaminas yra vienas iš populiariausių tarptautinių anglų kalbos egzaminų, kuris galioja neribotą laiką, yra pripažįstamas Lietuvos ir užsienio universitetų. Norintiems geresnio rezultato rekomenduojamas parengiamasis egzamino kursas, kurio metu patyrę dėstytojai parengs egzaminui ir patars, kurį egzamino lygį pasirinkti. AMES lankytojams šis egzaminas nemokamas, jis integruotas į 2 metų programos kursus.

Bandomasis egzaminas
Kaina - 25 Eur
Egzamino kaina nuo:
97 Eur
Koks žinių lygis?
Atlik testą!

Kada galima laikyti egzaminą?
Lapkričio, gegužės ir birželio mėn. Artimiausios datos nurodytos tvarkaraščiuose.

International Certificate (PTE) egzaminas

AMES kursus baigi, International Certificate (PTE) diplomą turi!

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomasis testas, atliekamas online, parodo, ar esate pasirengę laikyti pasirinkto lygio International Certificate (PTE) egzaminą.

Testą galima laikyti A2, B1, B2 ir C1 lygiu, jo trukmė - 60 min.

Testo rezultatas parodo ne tik bendrą kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo įgūdžių pasirinkto lygio egzaminui įvertinimą, bet pateikia ir detalią ataskaitą apie visų 4 įgūdžių anglų kalbos lygį. Bendras rezultatas gali būti toks:

  • Pasirengęs egzaminui.
  • Dalinai pasirengęs egzaminui.
  • Nepasirengęs egzaminui pasirinktu lygiu.

Papildomai, ataskaitoje, pateikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti savo anglų kalbos žinias, norint pasiekti gerų rezultatų.

Video apie bandomąjį egzaminą rasite čia.

Bandomojo egzamino testo kaina: 25 Eur. Registruokitės!


Norintiems geresnio rezultato rekomenduojamas parengiamasis kursas, kuris padeda pasiruošti International Certificate egzaminui ir įgyti tarptautinį anglų kalbos pažymėjimą, kuris galioja neribotą laiką, yra pripažįstamas Lietuvos ir užsienio universitetų. Patyrę dėstytojai parengs egzaminui ir patars, kurį egzamino lygį pasirinkti. Kursuose atliekamos egzamino užduotys apima klausymą, skaitymą, rašymą bei kalbėjimą.

Parengiamasis kursas

Kad egzamino rezultatai pateisintų lūkesčius, egzaminui verta tinkamai pasiruošti. Kurso trukmė  60 akad. valandų. Pamokos vyksta 2 kartus per savaitę. Pamokos trukmė  90 min. Daugiau informacijos "Tvarkaraščiai ir kainos".

Atsiliepimai po bandomojo International Certificate (PTE) egzamino

"Egzaminas nėra sunkus. Viskas parašyta labai aiškiai ir suprantamai. Užduotys yra išdėstytos sunkumo tvarka, kas yra neblogai. Klausymo užduotis išsami, kalba aiškus balsas. Nelabai patiko, kad keliose klausymo užduotyse galima klausyti tik vieną kartą. Duoda nemažai laiko persiskaityti prieš klausymą. Rašymo užduotis susijusi su skaitymo. Tai padeda lengviau suprasti apie ką būtent reikia rašyti, galima lengviau parašyti. Egzaminas patiko, nepalyginti su NEC egzaminu."

"Bandomasis egzaminas sudarė gerą įspūdį – užduotys gan įdomios, privertė pasukti galvą. Egzaminas buvo naudingas, nes leido išbandyti jėgas ir pasižiūrėti, kokio tipo užduotys gali laukti egzaminuose."

"Manau egzaminas yra vertingas norint įvertinti esamas anglų kalbos žinias prieš egzaminą, kuris bus įskaitomas stojant į universitetą. Tikiuosi, kad PTE bandomasis darbas man padės įsitikinti, ar turiu spragų, ar verta tobulinti žinias, ar vertėtų lankyti kursus prieš laikant PTE egzaminą."

"Atėjau laikyti egzaminą, kad suprasčiau, kur esu silpnas, kur esu stiprus. Aišku, atsakymą į šį klausimą sužinosiu kai darbą patikrins, tačiau jau galiu pasakyti, kad egzaminas tikrai nebuvo per sunkus ir galėčiau atsakyti į visus klausimus. Supratau, kad daugiau dėmesio reikia skirti  žodyno plėtimui bei klausimui. Egzaminas naudingas tam, kad žmonės suprastų kaip išties yra vykdomi tokie egzaminai, bei įvertintų savo žinių lygį. Tikrai manau, kad prasmingai praleidau savo laiką."

"Esu Patenkinta bandomuoju egzaminu, kadangi manau, jog jis apima platų žinių patikrinimą. Egzaminas yra naudingas ne vien save išbandyti, tačiau ir įvertinti, kokios patirties trūksta, nes egzamine naudojamos temos aktualios kiekvienam šių dienų žmogui."

International Certificate (PTE) egzamino pripažinimas ir sertifikato galiojimas

Lietuvos ir užsienio universitetai. Gerai „International Certificate (PTE)“ egzaminą išlaikę moksleiviai užsitikrina aukštus anglų kalbos valstybinio egzamino rezultatus, kurie svarbūs stojant į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas bei yra įskaitomas ir pripažįstamas įvarių institucijų užsienio šalyse. Jį prįpažįstančių tarptautinių įmonių ir organizacijų sąrašas nuolatos ilgėja. Taip pat International Certificate sertifikatai yra dažnai įskaitomi užsienio universitetų kaip anglų kalbos lygį patvirtinantys dokumentai.

Karjera Lietuvoje ir užsienyje. Vidaus reikalų ministerija International Certificate sertifikatą laiko deramu anglų kalbos kvalifikacijos įrodymu priimant kandidatus į valstybės tarnybą. International Certificate (PTE)“ sertifikatas galioja neribotą laiką,todėl užtikrina anglų kalbos kvalifikacijos įrodymą visos profesinės karjeros metu. „Pearson English International Certificate (PTE)“ sertifikatas palengvina įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje.

International Certificate (PTE) lygiai

Lygis

Europinis
atitikmuo
Lygio parašymas Trukmė
Level A1 A1 Testas skirtas tiems, kurių anglų kalbos žinios yra pradedančiųjų lygio, tačiau pakankamos suprasti ir vartoti būtiniausias frazes kasdieniuose dialoguose. 1,15 val.
Level 1 A2 Testas tiems, kurie įstengia suprasti žinomų dalykų esmę ir gali paprastais žodžiais perkelti būtiniausią informaciją apie save, savo šeimą, aplinką. 1,35 val.
Level 2 B1 Testas tiems, kurie įstengia suprasti žinomų dalykų esmę, gali parengti rišlius tekstus elementariomis ar asmeninėmis temomis. Gali apibūdinti nutikimus bei įvykius, siekius bei pagrįsti nuomones, planus. 1,35 val.
Level 3 B2 Testas tiems, kurie įstengia suprasti sudėtingus tekstus įvairiomis temomis. Pakankamai sklandžiai ir laisvai gali bendrauti su asmeninis, kuriems anglų kalba nėra gimtoji. Gali parengti išsamų tekstą įvairiomis temomis, laisvai reikšti mintis. 2 val.
Level 4 C1 Testas, ketinantiems studijuoti aukštojo mokslo įstaigose ar dirbti anglakalbėse šalyse. Taip pat tiems, kurie įstengia analizuoti sudėtingesnės struktūros bei turinio tekstus, supranta ir taisyklingai vartoja sudėtingas kalbos konstrukcijas, sklandžiai reiškia mintis asmeninėmis ir profesinėmis temomis. 2,30 val.
Level 5 C2 Testas, ketinantiems studijuoti aukštojo mokslo įstaigose ar dirbti anglakalbėse šalyse. Taip pat tiems, kurie įstengia laisvai dalyvauti diskusijose anglų kalba, lengvai supranta sudėtingą diskursą, geba apibendrinti žodinių bei rašytinių šaltinių informaciją, ją sklandžiai pristatyti. Geba laisvai, tiksliai ir vaizdingai reikšti mintis. 2,55 val.
AMES lankytojams PTE egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.Nerimauji prieš anglų kalbos egzaminą? Mes turime tau išeitį! Mokinių video.

Išankstinis brandos egzaminas International Certificate (PTE General) (10-11 klasėje)

100 balų valstybiniame brandos egzamine ir laisvesnė nuo rūpesčių galva 12 klasėje? Skamba šauniai, ar ne?  Ir tai dar ne visi šio išankstinio brandos egzamino programos privalumai.

Norint, kad Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai būtų užskaitomi vietoje valstybinio anglų kalbos egzamino, International Certificate egzaminą rekomenduojame laikyti vėliausiai 11 klasėje arba 3-ioje gimnazijos klasėje, gegužės ar birželio mėnesį. Išlaikęs anglų kalbos egzaminą anksčiau, sutaupysi laiko abitūros metu!

 Nori užsitikrinti 100 balų už valstybinį brandos egzaminą?

  • Pasiruošk tarptautiniam „International Certificate“ egzaminui;
  • Laikyk „International Certificate Level 4“ ar „Level 5“ AMES egzaminų centre;
  • Gauk tarptautinį pažymėjimą ir užsitikrink 100 balų valstybiniame anglų kalbos egzamine.
Registruokis nemokamam bandomajam egzaminui!
International Certificate (PTE) egzamino įvertinimų įskaitymas Lietuvoje

Valstybinis anglų kalbos brandos egzaminas. Tarptautinis anglų kalbos International Certificate (PTE) egzaminas yra LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo. LR švietimo ir mokslo ministerija patikslino tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymo tvarką, siekiant „išversti“ tarptautinius pasiekimų vertinimus į lietuvišką sistemą.

Išlaikius International Certificate Level 2 (B1) ir Level 3 (B2) lygio egzaminą, balai konvertuojami į valstybinio brandos egzamino balus atitinkama tvarka. Išlaikiusiems International Certificate Level 4 (C1) ar Level 5 (C1) lygio egzaminą, stojimo metu užskaitomas įvertinimas - 100 balų vietoje valstybinio anglų kalbos brandos egzamino.

Tik nepamirškite 12 klasėje savo mokymo įstaigoje:
1)
pasirinkti valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą antrame pusmetyje, renkantis valstybinius egzaminus, kuriuos laikysite, kad mokykla jums galėtų užskaityti tarptautinį anglų kalbos egzaminą vietoj valstybinio ir atleistų nuo valstybinio anglų kalbos egzamino laikymo.
2)
pristatyti tarptautinio egzamino sertifikatą pavasarį prieš anglų kalbos kalbėjimo įskaitą.

Daugiau informacijos apie tarptautinio egzamino įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų įvertinimams nustatymo tvarkos rasite 2016 03 17 Nr. V-227 įsakymo pakeitimo redakcijoje dėl 2 metų apribojimo atšaukimo pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ĮSAKYMAS.

Išsamus video pristatymas apie egzamino struktūrą, pasiruošimą ir vertinimą.

Verta pasižiūrėti visiems, kas ruošiasi laikyti Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminą.
Išsamus video pristatymas apie egzamino struktūrą, visas jo dalis, pasiruošimą ir vertinimą.

Optimali 2 metų integruota mokymo programa su tarptautiniu PTE egzaminu

100 balų valstybiniame brandos egzamine ir laisvesnė nuo rūpesčių galva 12 klasėje? Skamba šauniai, ar ne?  Ir tai dar ne visi PTE General egzamino privalumai.

Kursas padeda pasiruošti „Pearson Test of English (PTE) General“ egzaminui ir įgyti tarptautinį anglų kalbos pažymėjimą, kuris neturi senaties termino, yra pripažįstamas Lietuvos ir užsienio universitetų. Patyrę dėstytojai ne tik profesionaliai parengs egzaminui, bet ir patars, kurį egzamino lygį verta pasirinkti.

Užsiėmimų AMES akademijoje metu atliekamos egzamino užduotys, kurios apima pagrindinius kalbos įgūdžius: klausymą, skaitymą, rašymą bei kalbėjimą. Tai suteikia ne tik reikalingų žinių, kaip vartoti anglų kalbą skirtingose kasdienėse ir akademinėse situacijose, bet ir pasitikėjimo savo gebėjimais. Daugiau informacijos apie PTE General egzaminą rasite čia.

Valstybinis anglų kalbos brandos egzaminas. Tarptautinis anglų kalbos „PTE General“ egzaminas yra LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo. LR švietimo ir mokslo ministerija patikslino tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymo tvarką, siekiant „išversti“ tarptautinius pasiekimų vertinimus į lietuvišką sistemą.

Išlaikius PTE Level 2 (B1) ir Level 3 (B2) lygio egzaminą, balai konvertuojami į valstybinio brandos egzamino balus atitinkama tvarka. Išlaikiusiems PTE Level 4 (C1) ar Level 5 lygio egzaminą, stojimo metu užskaitoma 100 balų vietoje valstybinio brandos egzamino.

Daugiau informacijos apie tarptautinio egzamino įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų įvertinimams nustatymo tvarkos rasite 2016 03 17 Nr. V-227 įsakymo pakeitimo redakcijoje dėl 2 metų apribojimo atšaukimo pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ĮSAKYMAS.

Lietuvos ir užsienio universitetai. Gerai „PTE General“ egzaminą išlaikę moksleiviai užsitikrina aukštus anglų kalbos valstybinio egzamino rezultatus, kurie svarbūs stojant į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas bei yra įskaitomas ir pripažįstamas įvarių institucijų užsienio šalyse. Jį prįpažįstančių tarptautinių įmonių ir organizacijų sąrašas nuolatos ilgėja. Taip pat PTE General sertifikatai yra dažnai įskaitomi užsienio universitetų kaip anglų kalbos lygį patvirtinantys dokumentai.

Karjera Lietuvoje ir užsienyje. Vidaus reikalų ministerija „PTE General“ sertifikatą laiko deramu anglų kalbos kvalifikacijos įrodymu priimant kandidatus į valstybės tarnybą. „PTE General“ sertifikatas galioja neribotą laiką,todėl užtikrina anglų kalbos kvalifikacijos įrodymą visos profesinės karjeros metu. „PTE General“ sertifikatas palengvina įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje.

Registracija egzaminui. Jei turite poreikį moksleivių anglų kalbos tarptautiniam sertifikavimui, parašykite mums
Jei turite poreikį moksleivių anglų kalbos tarptautiniam sertifikavimui, svarstote galimybes ar galvojate apie šį egzaminą savo mokykloje, savo klasei, savo mokiniams, savo vaikams, parašykite mums arba registruokitės paskelbtuose tarptautinio sertifikato egzamino tvarkaraščiuose.

Kada galima laikyti egzaminą?
Lapkričio, gegužės ir birželio mėn. Artimiausios datos nurodytos tvarkaraščiuose pagal miestą. Būtina išankstinė registracija iki nurodyto termino.

Kaina nuo: 80 Eur
AMES lankytojams šis egzaminas nemokamas, jis integruotas į 2 metų programos kursus.


International Certificate (PTE) egzaminas

Registracija*
iki spalio 1 d.
Egzamino kaina
nuo 97 Eur
Egzamino trukmė
nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas International certificate (PTE)
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B1
Kaina 97.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas International certificate (PTE)
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B2
Kaina 135.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas International certificate (PTE)
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis C1
Kaina 140.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams International Certificate (PTE) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

International Certificate (PTE) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.


International Certificate (PTE General) egzaminas

Registracija*
iki spalio 1 d.
Egzamino kaina
nuo 80 Eur
Užsiėmimo trukmė
Nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas International certificate (PTE general)
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12d.
Lygis B1
Kaina 97.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas International certificate (PTE general)
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12d.
Lygis B2
Kaina 135.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas International certificate (PTE general)
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12d.
Lygis C1
Kaina 140.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.


PTE General egzaminas

Registracija*
iki spalio 1 d.
Egzamino kaina
nuo 80 Eur
Egzamino trukmė
nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B1
Kaina 80.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B2
Kaina 134.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis C1
Kaina 139.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.


PTE General egzaminas

Registracija*
iki spalio 1 d.
Egzamino kaina
nuo 80 Eur
Egzamino trukmė
nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B1
Kaina 80.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B2
Kaina 134.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis C1
Kaina 139.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.


PTE General egzaminas

Registracija*
iki spalio 1 d.
Egzamino kaina
nuo 80 Eur
Egzamino trukmė
nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B1
Kaina 80.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B2
Kaina 134.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis C1
Kaina 139.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.


Inernational Certificate (PTE General) egzaminas

Registracija*
iki spalio 1 d.
Egzamino kaina
nuo 97 Eur
Egzamino trukmė
nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B1
Kaina 97.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis B2
Kaina 135.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Lapkričio 12 d.
Lygis C1
Kaina 140.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams International Certificate (PTE General) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.


PTE General egzaminas

Registracija*
iki balandžio 11 d.
Egzamino kaina
nuo 80 Eur
Egzamino trukmė
nuo 1,5 val. - 2,5 val.

Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Gegužės 14 d.
Lygis B1
Kaina 80.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Gegužės 14 d.
Lygis B2
Kaina 134.00
Statusas Renkama
Paslaugos pavadinimas PTE General egzaminas
Egzamino data (rašymo dalis) Gegužės 14 d.
Lygis C1
Kaina 139.00
Statusas Renkama

AMES lankytojams Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.

*Jei nespėjote užsiregistruoti egzaminui iki nurodyto termino, sumokėjus papildomą mokestį (Late entry fee - 30 Eur), galima registruotis pavėlavus, likus ~ 2 savaitėms arba 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai yra skelbiami po 1-2 mėn. - /TEST DATES/. Jie gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš Jungtinės Karalystės.Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomojo egzamino kaina
25 Eur
Testo tipas
Tarptautinis objektyvus vertinimas

Paslaugos pavadinimas Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas
Testo data Jums patogiu laiku, iš anksto susiderinus
Lygis A2, B1, B2, C1
Kaina 25.00
Testo trukmė 60 min. online

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomojo egzamino kaina
25 Eur
Testo tipas
Tarptautinis objektyvus vertinimas

Paslaugos pavadinimas Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas
Testo data Jums patogiu laiku, iš anksto susiderinus
Lygis A2, B1, B2, C1
Kaina 25.00
Testo trukmė 60 min. online

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomojo egzamino kaina
25 Eur
Testo tipas
Tarptautinis objektyvus vertinimas

Paslaugos pavadinimas Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas
Testo data Jums patogiu laiku, iš anksto susiderinus
Lygis A2, B1, B2, C1
Kaina 25.00
Testo trukmė 60 min. online

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomojo egzamino kaina
25 Eur
Testo tipas
Tarptautinis objektyvus vertinimas

Paslaugos pavadinimas Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas
Testo data Jums patogiu laiku, iš anksto susiderinus
Lygis A2, B1, B2, C1
Kaina 25.00
Testo trukmė 60 min. online

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomojo egzamino kaina
25 Eur
Testo tipas
Tarptautinis objektyvus vertinimas

Paslaugos pavadinimas Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas
Testo data Jums patogiu laiku, iš anksto susiderinus
Lygis A2, B1, B2, C1
Kaina 25.00
Testo trukmė 60 min. online

Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas

Bandomojo egzamino kaina
25 Eur
Testo tipas
Tarptautinis objektyvus vertinimas

Paslaugos pavadinimas Bandomasis International Certificate (PTE) egzamino testas
Testo data Jums patogiu laiko, iš anksto susiderinus
Lygis A2, B1, B2, C1
Kaina 25.00
Testo trukmė 60 min online